قوانین و مقررات

شرکت مسافربری گیتی پیما

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

اگر قصد خرید بلیط اینترنتی از سایت گیتی پیما را دارید قبل از خرید لطفا قوانین و مقررات خرید را مطالعه نمایید.

> وارد کردن کد ملی معتبر مسافر الزامی است.

> ارائه کارت شناسایی در هنگام خرید بلیط و هم چنین انصراف از سفر الزامی است.

> در هنگام خرید شماره تلفن  معتبر وارد نمایید.

> در هنگام خرید لطفا به مشخصات بلیط (مبدا ، مقصد و تاریخ و ساعت) توجه فرمایید.

> حضور مسافرین محترم حداقل ده دقیقه  قبل از حرکت در محل شرکت الزامی است.

> حمل توشه در داخل اتوبوس ممنوع است. حفظ اثاثیه دستی در داخل اتوبوس به عهده شخص مسافر است.

> مقدار بار معاف از کرایه 20 کیلو گرم (ساک و چمدان) می باشد و مازاد بر آن 2.5 درصد نرخ بلیط اخذ می گردد.

> با اعلام انصراف از سفر تا یک ساعت مانده به زمان حرکت با ارائه بلیط به صندوق 90% مبلغ را پس بگیرید و در صورت انصراف کمتر از یک ساعت مانده به حرکت اتوبوس مبلغ 50% از کل کرایه مسترد میگردد.

>  بستن کمربند ایمنی الزامی است.

> حفظ شئونات اسلامی الزامی است.